zvazpolicajtovvovysluzbe.sk zvazpolicajtovvovysluzbe.sk - úvod - Zv?z policajtov vo vyslu?be

zvazpolicajtovvovysluzbe.skWebsite Profile

Title: úvod - Zv?z policajtov vo vyslu?be
Keywords:
Description:úvod - Zv?z policajtov vo vyslu?be Kontakt | Mapa stránky úvod Predsedníctvo ?estní ?lenovia Partneri Aktuality Oznámenia Diskusia Fotogaléria úvod Stanovy Meniny na web Vyzva Vá?ené kolegyne a kolego
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

zvazpolicajtovvovysluzbe.sk Information

Website / Domain:zvazpolicajtovvovysluzbe.sk
Website IP Address:217.67.31.109
Domain DNS Server:ns1.dnsbackup.net,ns2.nameserver.sk,ns2.dnsbackup.net,ns1.nameserver.sk

zvazpolicajtovvovysluzbe.sk ranks

Alexa Rank:0
EveryoneDomain Rank:0
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

zvazpolicajtovvovysluzbe.sk Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$0
Daily Revenue:$0
Monthly Revenue:$0
Yearly Revenue:$$0
Daily Unique Visitors:0
Monthly Unique Visitors:0
Yearly Unique Visitors:0

zvazpolicajtovvovysluzbe.sk WebSite Httpheader

StatusCode 200
Transfer-Encoding chunked
Connection keep-alive
Vary Accept-Encoding,Accept-Encoding
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html
Server nginx
Date Sat, 22 Sep 2018 14:27:03 GMT

zvazpolicajtovvovysluzbe.sk WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage

zvazpolicajtovvovysluzbe.sk Similar Website

Domain WebSite Title
cyklistikaszc.sk úvod - Slovensky zv?z cyklistiky
biathlon.sk úvod | Slovensky zv?z biatlonu
teploslovenska.sk úvod | Slovensky zv?z vyrobcov tepla
srzmsodubnica.sk úvod | Slovensky rybársky zv?z Mestská organizácia Dubnica nad Váhom
spzca.sk Slovensky po?ovnícky zv?z - Regionálna organizácia Kysúc - úvod
zvazzahradkarov.sk Slovensky zv?z záhradkárov | ZV?Z ZáHRADKáROV
karate.sk Slovensky zv?z karate
sstz.sk Slovensky Stolnotenisovy zv?z
atletikasvk.sk Slovensky atleticky zv?z
boby.sk Slovensky zv?z bobistov
sach.sk Slovensky ?achovy zv?z
chess.sk Slovensky ?achovy zv?z
futbalsfz.sk Slovensky futbalovy zv?z
zsfz.sk Západoslovensky futbalovy zv?z
sailing.sk Slovensky zv?z jachtingu
srztrstena.sk SLOVENSKY RYBáRSKY?ZV?Z
szsz.cz SZ? a VO? Znojmo - úvod
zms.sk ZV?Z MúZEí NA SLOVENSKU – Zv?z múzeí na Slovensku

zvazpolicajtovvovysluzbe.sk Alexa Rank History Chart

zvazpolicajtovvovysluzbe.sk aleax

zvazpolicajtovvovysluzbe.sk Html To Plain Text

úvod - Zv?z policajtov vo vyslu?be Kontakt | Mapa stránky úvod Predsedníctvo ?estní ?lenovia Partneri Aktuality Oznámenia Diskusia Fotogaléria úvod Stanovy Meniny na web Vyzva Vá?ené kolegyne a kolegovia jednotlivych ob?ianskych zdru?ení zdru?ujúcich policajtov vo vyslu?be.Touto cestou sa na Vás obraciam s vyzvou na zjednotenie sa. Je pekné, ?e sa byvalí spolupracovníci schádzajú na spolo?nych posedeniach, ?e chodia na spolo?né vylety. No je to minimum, na ktoré ani nepotrebujeme vytvára? ob?ianské zdru?enia. Samotné stretnutia a prípadné spolo?né vylety sa dajú organizova? aj bez administratívy, ktorú si tieto zdru?enia vy?adujú. Ak u? sme zalo?ili ob?ianské zdru?enia a zrealizovali ich samotny chod, tak zvá?me ich mo?nosti vplyvu na budovanie, rozvoj a upevňovanie spolo?enského postavenia a uznania policajtov vo vyslu?be a nie len vo vyslu?be, ich sociálnych ist?t.To sa v?ak dá len jednotou, spolo?nym zastupujúcim orgánom, ktory bude kona? v záujme celej ?lenskej základne. predseda ZPVV mjr. v. v. Mgr. Ladislav Minárik Zv?z policajtov vo vyslu?be - opora ka?dého policajta odchádzajúceho do vysluhového, invalidného alebo starobného d?chodku. Zv?z policajtov vo vyslu?be so sídlom v Se?ovciach, ul. Sedlárska ?. 731/6, PS? 078 01 zaregistrovany na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 18.2.2011 pod ?íslom VVS/1-900/90-371 25 I?O: 42241341 je ob?ianskym zdru?ením zdru?ujúcim: ?lenov - policajtov vo vysluhovom, invalidnom a starobnom d?chodku, ?estnych ?lenov - ob?anov, ktorí sa vyznamne zaslú?ili o realizáciu poslania a cie?ov zdru?enia, ?lenov sympatizantov - ob?anov, ktorí aktívne spolupracujú so zdru?ením v presadzovaní cie?ov jeho ?inností. Hlavnym cie?om ?innosti zdru?enia je: zdru?ovanie ob?anov – byvalych príslu?níkov policajno-bezpe?nostnych slu?ieb bez rozdielu hodnosti, pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka a nábo?enstva s cie?om vytvori? spolupatri?nos? a súdr?nos? s príslu?níkmi policajno-bezpe?nostnych slu?ieb, ktorí sú v aktívnej slu?be, zdru?ovanie ob?anov sympatizujúcich s príslu?níkmi policajno-bezpe?nostnych slu?ieb bez rozdielu pohlavia, rasy, farby pleti , jazyka a nábo?enstva s cie?om vytvori? vzájomnú spolupatri?nos? a súdr?nos? pri podporovaní celospolo?enskej úcty k zákonom a k verejnému poriadku, zdru?ovanie ob?ianskych zdru?ení zdru?ujúcich byvalych príslu?níkov policajno-bezpe?nostnych slu?ieb, ktorí sú v zmysle platnych zákonov poberate?mi vysluhového alebo starobného d?chodku a ich sympatizantov zachovajúc a re?pektujúc ich samostatnú právnu subjektivitu a samostatné hospodárenie. Zv?z policajtov vo vyslu?be ? Matej Straka

zvazpolicajtovvovysluzbe.sk Whois

Domain Name: ZVAZPOLICAJTOVVOVYSLUZBE.SK


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en